WELKOM

Tepla is een jonge onderneming die zich specialiseert in het opmaken van energieprestatiecertificaten (EPC) en plaatsbeschrijvingen bij aanvang en na beëindiging van huur en bouwwerken.

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) is sinds 1 november 2008 voor de verkoop en sinds 1 januari 2009 voor de verhuur van woningen een verplicht document. Het EPC geeft een indicatie van hoe energiezuinig de verkochte of verhuurde woning juist is. Meer info over het energieprestatiecertificaat vindt u hier.

Plaatsbeschrijving

Bouwen of verbouwen brengt vaak werken met zich mee die schade kunnen aanrichten aan aanpalende eigendommen.

Wij kunnen voor u een staat van bevinding opstellen voor aanvang der werken. Bij latere betwistingen vormt de plaatsbeschrijving een document met hoge bewijskracht.

Het is tevens aangewezen een plaatsbeschrijving te laten opmaken bij aanvang en einde huurcontract.

  

Vraag vrijblijvend een offerte aan. Heeft u nog vragen? Contacteer ons gerust!

EPC - Blad 1 EPC - Blad 2 EPC - Blad 3 EPC - Blad 4 EPC - Blad 5 EPC - Blad 6 EPC - Blad 7 EPC - Blad 8 EPC - Blad 9 EPC - Blad 10 EPC - Blad 11 EPC - Blad 12
Disclaimer