VEEL VOORKOMENDE VRAGEN

 
1. Wat is een EPC?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een officieel document dat de energetische kwaliteit van een woning uitdrukt aan de hand van een kengetal. Deze waarde drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit (eenheid: kW/m²). Het informeert eveneens de potentiële koper of huurder welke maatregelen er genomen kunnen worden om de energieprestatie van het gebouw te verbeteren. Hoe lager de energieprestatie, hoe energiezuiniger de betreffende wooneenheid.

 
2. Wanneer is een EPC verplicht?

Vanaf 1 november 2008 bent u verplicht een EPC voor te leggen bij de verkoop van huizen, studio's en appartementen waarbij de bouwvergunning is afgeleverd vóór 1 januari 2006. Voor woningen die gebouwd zijn na deze datum is de EPB-regelgeving verplicht. Sinds 1 januari 2009 geldt de EPC-verplichting ook voor huurwoningen.

 
3. Welke woningen vallen onder de verplichting?

De richtlijn stelt dat alle woningen, die te koop of te huur worden aangeboden, over een EPC moeten beschikken. Er is sprake van een woning als deze autonoom kan functioneren en energie verbruikt. Dit betekend dat er een keuken, een badkamer of douche, en een leefruimte aanwezig moet zijn.

Hieronder een aantal specifieke situaties:

 
Situatie EPC vereist?
Schenking of erfenins Neen
Onbewoonbaar verklaarde woning Neen
Woning zonder verwarming Neen
Verkoop vakantiewoning Ja
Verhuur vakantiewoning, langer dan 2 maand Ja
Verkoop tussen familieleden Ja
Onteigening van een woning Neen
Onderverhuur van een woning Neen
Verkoop / verhuur van een woonboot Neen
Erfpacht Neen
Vaste stacaravan als permanente woning Ja
Woning ingericht als kantoor Neen

 

Wat met vakantiewoningen en -appartementen?

Een EPC voor residentiële gebouwen is enkel verplicht als het gaat over een verhuurperiode van meer dan twee maanden. Dit betekend dat vakantiewoningen, met een huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden, vrijgesteld worden van een EPC.

Wat met studentenkamers?

Van zodra een keuken of kitchenette, een badkamer of douche, en een leefruimte aanwezig zijn, is er sprake van een autonome woongelegenheid en moet er een apart EPC worden opgemaakt. Een gemeenschappelijke ingang, gemeenschappelijke ruimtes, enz. beïnvloeden dit niet. Stel een pand heeft 6 studentenkamers waarvan 4 studentenkamers met gemeenschappelijke badkamer en 2 studentenkamers die zelfstandig functioneren met douche, leefruimte en keuken. Er zijn in dit geval 3 energieprestatiecertificaten nodig: één voor elke zelfstandige functionerende studentenkamer, en één voor de 4 studentenkamers met gemeenschappelijke ruimte.

Wat bij afbraak of volledige renovatie?

Zelfs als de woning volledig gerenoveerd of afgebroken wordt is een EPC verplicht. Na een volledige renovatie is het interessant om een nieuw EPC te laten opmaken omdat de EPC score aanzienlijk verbetert. Wanneer de woning immers wordt verhuurd met een gunstiger EPC rapport, is dit een meerwaarde voor de woning, met een hogere huurprijs tot gevolg.

 
4. Vanaf wanneer dient u een energieprestatiecertificaat te kunnen voorleggen?

Het energieprestatiecertificaat moet voorgelegd kunnen worden van zodra de woning te koop of te huur wordt aangeboden op de immobiliënmarkt. Het energieprestatiecertificaat dient voorgelegd te worden aan geïnteresseerde kopers of huurders. Vanaf 1 januari 2012 dient de EPC score en het adres of de unieke EPC-code te worden aangegeven op elke commerciële publiciteit waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden. Enkel op borden bij de woning zelf hoeft het kengetal niet vermeld te worden.

 
5. Is een EPC ook nodig bij stilzwijgende verlenging van het huurcontract?

Wanneer het huurcontract stilzwijgend wordt verlengd en de huurovereenkomst gesloten is voor januari 2009 is er geen energieprestatiecertificaat nodig zolang de bestaande huurder ongewijzigd blijft.

 
6. Hoelang is een EPC geldig?

Een energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur is 10 jaar geldig. De vervaldatum van u certificaat staat ook steeds duidelijk vermeld op het EPC. Als het pand binnen deze termijn opnieuw verkocht of verhuurd wordt is er geen nieuw energieprestatiecertificaat vereist. Indien er echter energiebesparende investeringen zijn uitgevoerd, is het aangewezen om toch een nieuw EPC te laten opmaken. U zal dan waarschijnlijk een gunstiger kengetal behalen waardoor de verkoops- of verhuurwaarde van het pand stijgt.

 
7. Hoe verloopt de opmaak van een EPC?

Om het kengetal te bepalen worden van de wooneenheid transmissieverliezen, ventilatieverliezen en winsten door interne warmte en zonnestraling berekend. Deze gegevens worden verzameld door de energiedeskundige tijdens een visuele inspectie. Het is niet altijd mogelijk om alle inspanningen naar energiezuinigheid van de woning ter plaatse visueel vast te stellen. Door het voorleggen van informatie kan de energiedeskundige deze informatie gebruiken voor het opmaken van het EPC.

 
8. Welke documenten kan u klaarleggen voor de opmeting?
De eigenaar heeft er alle belang bij dat de score op het EPC zo gunstig mogelijk is. Hoe meer documenten u kan klaarleggen, hoe nauwkeuriger de energiedeskundige het EPC kan opmaken, hetgeen de verkoop- of verhuurwaarde van de woning verhoogt. De documenten zijn niet verplicht. De energiedeskundige kan het EPC ook opmaken zonder deze documenten. Wanneer u de volgende documenten nog kan terugvinden legt u ze best klaar:
opsommingsteken plannen;
opsommingsteken lastenboek;
opsommingsteken originele facturen van een geregistreerd aannemer;
opsommingsteken originele facturen van bouwmaterialen;
opsommingsteken originele facturen van verwarmingsinstallaties;
opsommingsteken technische documentatie van de verwarmingsinstallaties;
opsommingsteken vroeger afgeleverd energieprestatiecertificaat;
opsommingsteken EPB-aangifte;
opsommingsteken subsidieaanvragen Vlaamse overheid.
 
9. Van wie is de keuring ten laste?

Aangezien het EPC verplicht is van zodra de woning te koop of te huur wordt gesteld, worden de kosten gedragen door de verkoper of verhuurder. Omdat de Vlaamse overheid geen specifieke regelgeving oplegt, kunnen de kosten van de opmaak van het EPC eventueel worden doorgerekend in de verkoop- of verhuurprijs.

 
10. Wat is een goede EPC score?

Op deze vraag is niet echt een eenduidig antwoord. De EPC score is namelijk afhankelijk van verschillende factoren. Een grote woning met een relatief goed kengetal, kan bijgevolg heel wat meer energie verspillen dan een kleine woning met een ietwat slechter kengetal. Woningen met een EPC score van om en bij de 180 of lager vallen binnen de huidige nieuwbouweisen wat energieverbruik betreft. Een kengetal van 180 of lager kan je anno 2014 dus als goed beschouwen. Om uw EPC-score te vergelijken met dat van andere, gelijkaardige, woningen in uw buurt heeft het Vlaams Energieagenstschap, VEA, een online tool gecreëerd die u via deze link kan raadplegen. Er wordt eveneens meegegeven wat de gemiddelde EPC-scores zijn voor eenzelfde type woning in Vlaanderen en in de opgegeven provincie.

 
11. Wat zijn de gevolgen als de woning een slecht kengetal behaalt?

Het EPC heeft als doel de toekomstige koper of huurder te informeren over de energiezuinigheid van de woning of appartement. Het energieprestatiecertificaat is enkel informatief en legt geen verdere eisen op aan de eigenaar.

 
12. Mijn werkelijk verbruik stemt niet overeen met het aangegeven verbruik op mijn EPC?

Het EPC drukt het karakteristieke primaire energieverbruik per m² bruikbare vloeroppervlakte uit. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de gezinssituatie en het persoonlijke verbruiksgedrag. Het verbruik van verlichting en elektrische apparaten worden niet mee in rekening gebracht.

 
13. Wat als ik geen EPC heb?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) controleert steekproefsgewijs op de aanwezigheid en correctheid van het EPC bij woningen, appartementen,... die te koop of te huur worden aangeboden via immokantoren, websites, advertenties,.... Ook de notaris heeft een meldingsplicht aan het VEA bij afwezigheid van een EPC. De eigenaar riskeert, bij een ontbrekend EPC, een administratieve geldboete tussen 500 euro en 5000 euro.

 
14. Kan een EPC ingebracht worden in belastingaangifte?

Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingaangifte.

 
Disclaimer